G-NSST7GBPNN Alegi engineering - Успешно завърши практикантската програма към ПГМЕ - гр. Пирдоп