G-NSST7GBPNN Успешно завърши практикантската програма към ПГМЕ - гр. Пирдоп