G-NSST7GBPNN АЛЕГИ Инженеринг ООД официално е член на Българска минно-геоложка камара